Proszę zaznaczyć odpowiednie pole.


1. Sprawność przyjęcia / wydania auta
Dobrze   Zadowalająco   Miernie   Niedostatecznie

2. Prawidowe zdiagnozowanie niesprawności
Dobrze   Zadowalająco   Miernie   Niedostatecznie

3. Jakość wykonanej usługi
Dobrze   Zadowalająco   Miernie   Niedostatecznie

4. Wykonanie wszystkich zleconych czynności
Dobrze   Zadowalająco   Miernie   Niedostatecznie

5. Zakończenie usługi w uzgodnionym terminie
Dobrze   Zadowalająco   Miernie   Niedostatecznie
 
6. Imię i nazwisko:  

 

Serwis dla Ciebie789101112favos