Jak działa nasza Karta Podarunkowa?

  • Dostępna jest w nominałach będących wielokrotnością kwoty 50,00 PLN z możliwością ponownych doładowań. Przy zakupie karty za kwotę minimum 100 PLN otrzymasz rabat w wysokości 10%.
  • Może być zrealizowana wyłącznie w serwisie firmy FAVOS.
  • Nie podlega wymianie na środki pieniężne.
  • Posiada termin ważności 360 dni od chwili wydania lub doładowania, po którym nie może być zrealizowana.
  • Transakcja przy uzyciu Karty Podarunkowej może być zrealizowana przez każdego jej posiadacza po wcześniejszym zgłoszeniu chęci jej użycia oraz okazaniu jej przed dokonaniem płatności za wykonaną usługę.
  • Jeżeli kwota Twojej transakcji jest większa niż wartość Karty Podarunkowej, różnicę możesz dopłacić w każdy akceptowalny przez firmę FAVOS sposób płatności.
  • Przy korzystaniu z Karty Podarunkowej FAVOS nie wydaje się reszty, ani nie dokonuje zwrotów pieniędzy. Kwotę pozostałą na Karcie możesz wykorzystać przy następnej wizycie w serwisie w terminie ważności Karty.
  • Wydawca karty - firma FAVOS nie ponosi odpowiedzialności za karty, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. Użytkownikowi Karty nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w przypadku jej utraty, a duplikaty Karty Podarunkowej nie będą wystawiane.
  • Nabywca poprzez odbiór Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z powyższymi zasadami jej użytkowania, rozumie ich treść i nie wnosi żadnych do nich zastrzeżeń.

 

Pamiętaj!

Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

 

Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma przawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

 

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za probemy techniczne z realizacją Karty Podarunkowej spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Wydawcy, a w szczególnosci niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy oraz uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych danych na Karcie Podarunkowej.

 

Wydawca zastrzega sobe przwo do odmowy realizacji Karty Podarunkowej w sytuacji uzasadnionej wąpliwosci odnośnie autentyczności Karty Podarunkowej lub zapisanych na niej danych.

 

Do wszelkich nieuregulowanych w powyzszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

Serwis dla Ciebie789101112favos